Nguyễn Hoàng, Author at Đông trùng Hạ thảo Vietfarm